Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Totofa 'o Nuku'alofa: Maumau‘i Lea faka-Tongá ‘e he Kakai Tongá Pē

Fa‘utohi ‘a Sione A. Mokofisi

Konga I

(Kuo lahi e mole ‘a e ngaahi fo‘i lea faka-Tongá lahi ko e fetongi ‘e he ngaahi lea Pilitāniá. Hili ko iá,‘oku ‘osi ‘i ai pē ‘a ‘etau lea Tongá totonú. ‘Oku lahiange ‘etau maumau‘i ‘etau lea faka-Tongá ko e hulu ‘etau fie-papālangí. Pea hoko ai ‘a ‘etau sio lalo ki he ‘etau lea faka-Tongá, lolotonga iá ‘oku kei moho‘ota mo ‘etau Ingilisí.)

Read more...

'I Tonga ni 'Atisi Tonga ko e fekumi ki he Kupesi Faka Tonga

'Oku 'i Tonga ni 'a e tangata 'atisi (artist) Tonga ko Uili Lousi 'o Leimatu'a mo Kolofo'ou ka 'oku nofo 'Aokalani Nu'usila ke fakahoko 'ene  fakatotolo ki he tu'unga 'oku 'i ai 'etau ngaahi kupesi faka Tonga pehe ki he tufunga tavalivali faka Tonga 'o makatu'unga 'i he kupesi mo fakahoko ai pe 'ene ngaue 'o teuteu ki he'ene faka'ali'ali 'oku 'amanaki fakahoko ki Niu Ioke 'i he mahina ko 'Epeleli pehe ki he lolotonga 'a hono katoanga'i 'o e Hilifaki Kalauni hotau Hau 'i Siulai 2015.

Read more...

Feto'oaki 'o e Faiva mo e Tufunga

Fai ‘e Palōfesa Hūfanga Dr ‘Ōkusitino Māhina

Na‘a ku lave he ‘atikolo 5 ki he vahetolu lalahi ‘o e ‘aati fakaTonga ki he faiva, tufunga mo e nimamea‘a, ‘a ia na‘e tefito honau fokotu‘utu‘u he fakaha‘a ki he ha‘a faiva, ha‘a tufunga mo e ha‘a nimamea‘a [‘o tatau pē mo honau fokotu‘utu‘u fakaha‘a he ako fakaTonga], mo e ‘uhinga ‘oku makatu‘unga ai honau vahevahe.

Read more...

‘Aaati Faka Tonga: Faiva, Tufunga mo e Nimamea'a

Fai ‘e Palōfesa Hūfanga Dr ‘Ōkusitino Māhina

Na‘e tefito ‘a e ‘atikolo hono 4 he ako, ‘a ia na‘a ku lave ai ki he ako fakaTonga mo e ako fakaMuli, ‘o ‘uhinga ki he ako faka‘Iulope/fakaUēsite, ‘o makatu‘unga hono fokotu‘utu‘u ‘a e ako fakaTonga he ngaahi ha‘a ka e tefito hono fokotu‘utu‘u ‘a e ako fakaMuli he ngaahi ‘apiako. Te u talanoa heni he ‘atikolo 5 ki he ‘aati fakaTonga, ‘a ia ‘oku vahevahe ki he fa‘ahinga lalahi ‘e tolu ko e, faiva, tufunga mo e nimamea‘a. ‘Oku ‘ikai ha lea Tonga fakalukufua ki he lea ‘Ingilisi fakakātoi ko e “art,” ‘a ia ‘oku ou liliu fakaTonga pē ko e “‘aati.”

Read more...

Ako FakaTonga mo e Ako FakaMuli

Fai ‘e Palōfesa Hūfanga Dr ‘Ōkusitino Māhina

Na‘a ku lave he ‘atikolo hono 3 ki he lau tā-vā ‘o e kuohili, lolotonga/lotolotonga mo e kaha’u ka te u talanoa heni, he ‘atikolo hono 4, ki he ako, fakatoulōua ‘a e ako fakaTonga mo e ako fakaMuli. ‘Oku lava ke tau lau ‘oku fa’ahinga lalahi ‘e ua ‘a e ako, ‘a ia ko e ako fakaTonga mo e ako fakaMuli, ‘o ‘uhinga ‘a e ako fakaMuli ki he ako faka‘Iulope/fakaUēsite na’e ‘omai ‘e he kau Papālangi/Misinale ki Tonga he kamata ‘ene fetu‘utaki mo ‘Iulope, ‘a ia na‘e fakalalahi mai he senituli 19, ‘o tumutumu hono fokotu‘u ‘o e ongo ‘apiako/kolisi tupu‘a ‘i Tonga ko e Kolisi ko Tupou he ta‘u 1866 mo e Kolisi Tonga he 1882 ‘o e ta‘u.

Read more...
Subscribe to this RSS feed