Report comment

'Oku ou fakamalo lahi atu Nakulukilangi he talanoa fungani mo lelei lahi moe toe fakatupu fakakaukau mo fifili foki kuo ke fai ho'o tanaki (+) kihe, moe kole (-) meihe, kaveinga kuo feia hono tatanaki, talaki mo takohi.

'Oku malo fau ho'o toe fao'i mo hiki'i 'ae kaveinga mei he tu'unga na'e tatanaki, talaki mo takohi kihe tukunga malie atu 'e taha 'oku matu'aki ma'uhinga faka'aati mo fakasaienisi ke hikihiki mo hokohoko atu kiai 'ae faka'eke'eke moe fekumi ta'etuku 'oku fakahoko he va/ vaha'a 'oe 'aati moe ako he 'aati moe ako.

Neongo foki na'a ku lave NOUNOU mo FAKALUKUFUA kihe va/ vaha'a 'oe 'AATI "koe faka'eke'eke moe fekumi kihe faka'ofo'o'ofa/ malie he funga 'oe tatau moe potupotutatau" moe saienisi "koe faka'eke'eke moe fekumi kihe mo'oni he funga 'oe tatau moe potupotutatau" ka na'e TEFITO mo FAKATAPAU 'ae fifili he va/ vaha'a 'oe "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua/ fakasosiale)" moe "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia)."

Na'a ku ngaue'aki 'ae ngaahi fakatata 'e 7 mei he faiva ta'anga (moe tufunga moe faiva lea) 'oku 'asi lelei ai 'ae "fakafelavai" (intersection) PE "fakahoko" (connection) moe "fakamavahe" (separation) he va/ vaha'a 'oe "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua/ fakasosiale) moe "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia).

Na'e kau ai 'ae ongo kohi/ laini meihe kupu/ veesi 'oe ta'anga hiva viki malie 'oe (Kalapu) Fofo'anga na'e fatu 'e Pita Vi kuo ne si'ipekia 'oku fakaofiofi koe, "'Oku lau 'ae ua (2) koe taha (1), Koe kaveinga folau 'ae Fofo'anga," 'aia 'oku tatau 'ae ua (2) kihe taha (1) PE 2 = 1, he "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua / fakasosiale) kae tatau 'ae ua (2) kihe ua (2) PE 2 = 2, he "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia).

Neongo ai 'ae tu'u fepaki 'ae ongo 'ekuasi 'oe 2 = 1 moe 2 = 2, ka 'oku 'uhinga malie mo loloto "fakaheliaki" 'ae 'ekuasi 'oe 2 = 1, kihe hoko 'ae kau Fofo'anga ('a KOE mo AU mo KITAUTOLU KOTOA) koe TAHA, pe (1 + 1 + 1 +1 ... = 1), 'o FAKATAHA 'ae KAKAI KEHEKEHE (kau ngoue, kau toutai, kau kolekole, kau ngaue, kau minisita, kau faifekau, kau pisinisi moe ha fua) 'o TAHA koe kau Fofo'anga pe 'e TAHA.

('Oku 'uhinga tatau 'ae fa'ahinga ekuasi fakaheliaki/ faka'aati [fakapunake/ fakafonua/ fkasosiale] ko 'eni moe lea heliaki 'Ingilisi malie mo loloto koe, "UNITY IN DIVERSITY," 'o 'uhinga ;oku tupu mo ma'u 'ae TAHA he KEHEKEHE).

'Oku 'ikai nai ke ngaue'aki he FAKA'EKE'EME moe FEKUMI kihe TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE he 'AATI moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI he SAIENISI 'ae me'angaue koe "HYPOTHESIS," 'aia koe "FAKA'APE," 'o fai he funga 'oe "matamata," "ngalingali," "meimei," "hangehange," moe "ofiofi," 'o 'uhinga kotoa kihe "PROBABILITY?"

'Oku 'ikai nai ke makatu'unga he FAKA'EKE'EKE moe FEKUMI he funga 'oe FAKA'APE (HYPOTHESIS) moe MATAMATA, NGALINGALI, MEIMEI, HANGEHANGE moe OFIOFI (PROBABILITY) hono toki MA'U 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE he 'AATI --
'o ikai koe 2 = 1 ka koe FAKATAHA (1) 'ae UA (2) 'o ngaue FAKATAHA (1) 'o hoko koe TAHA (1) -- moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI he SAIENISI -- 'aia 'oku LOI leva 'ae 2 = 1 kae MO"ONI pau 'ae 2 = 2?

'Oku 'ikai nai ke to 'ae fakamamafa 'a Nakulumeilangi he ME'ANGAUE (TOOL) ko e FAKA'APE (HYPOTHESIS) he funga 'oe MATAMATA, NGALINGALI, HANGEHANGE, MEIMEI MOE OFIOFI (PROBABILITY) kae 'ikai koe KAVEINGA (AIMS/ OBJECTIVES) koe ma'u 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE (pe PALAKU) he 'AATI moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI (pe LOI) he SAIENISI?