Report comment

'Oku kau eni he talanoa malie pea fakamalo atu kia Tevita Ka'ili. 'Oku mahu'inga foki ke 'uluaki mahino ki he kakai 'o e Pasifiki 'a Tangaloa kimu'a pea malava kenau tu'u fakataha ke teke 'a e mahu'inga 'o 'ene ngaahi ngaue ki he kakai fakalukufua 'o e Pasifiki kae lava ke mobilize kinautolu ke fakafepaki'i 'a e ngahai ha'aha'a 'oku hoko 'i he fakalakalaka. 'I he keisi 'a Tonga ni, ko Tangaloa koe fananga pea koe ma'u ia 'a e tokolahi 'o hange ko 'ene nofo 'i langi pea koe tamai ia 'a 'Aho'eitu. Kpauu 'oku 'i ai hano hako pe ko hano mo'oni pea 'oku fiema'u ke 'ilo kiai 'a e fonua kae malava kenau fakamahu'inga'i. 'Oku totonu ketau fakatokanga'i 'oku kehe 'a e mahu'inga'ia 'a e kau fakatotolo hisitolia mo 'atolopolosia pehe ki he kau 'akatemika mei he mahu'inga'ia mo e mahino 'a e tokolahi taha 'o e fonua 'a ia 'oku ou tui kapau na'e tatau 'e lava 'anoa ketau tu'u ke fakafepaki'i 'a e ngaahi ngaue pango kuo hoko ki he 'oseni moana he koe lata'anga 'o Tangaloa.