Report comment

'Oku kau eni he kolomu mahu'inga 'a e fa'u ta'anga pea 'oku tootnu ke pukepuke teilia na'a mole 'a e koloa tupu'a ko'eni 'a e fonua. Fakamalo atu nepituno hono kei pukepuke mai e konga mahu'inga ko'eni hotau tala tukufakaholo.