Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tali Fakamaau'anga Tangi, Tangi Palēmia Samiuela ‘Akilisi Pohiva mo e Kautaha ‘a e Kau Ngāue Faka-Pule’anga (PSA)

Nuku'alofa, 22 Sepitema 2015. Na’e tali ‘e he Fakamau’anga Tangi ‘i he ‘aho 16 ‘o Sepitema ‘a e tangi ‘a e Palēmia Samiuela ‘Akilisi Pohiva mo e Kautaha ‘a e Kau Ngāue Faka-Pule’anga (PSA) ‘i he’enau ta’efiemalie ki he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi kenau totongi ‘a e taki pa’anga ‘e 20,000 ko e totongi malu’i (security cost) kimu’a pea nau toki fakahoko ‘a e ‘enau ‘eke sivile ki he Kautaha Tongaseti (Tongasat).

Read more...

Comment

'Ikai Tali Fakamaau'anga Lahi Tangi 'a e Nusipepa Kele'a

Nuku’alofa, 8 Sepitema 2015. Na’e ‘ikai tali ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi Owen Paulsen ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘i he ‘aho 1 ‘o Sepitema ‘a e Tangi ‘a e Nusipepa Kele’a, Faipulusi Laucala Pohiva mo e ‘Etita ‘o e Nusipepa ni ‘i he taimi koia Mateni Tapueluelu fekau’aki mo e hopo lau’i kovi’i ‘i he vaha’a ‘o e kau Faka’iloa mo e ‘Eiki Tokoni Palēmia Malōlō mo Minisitā Malōlō ki he Ngaahi Ngāue Lalahi Samiu Kuita Vaipulu.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed