Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Fu’u ‘ilonga ‘a e kaiha’a kava ‘i he Vahefonua Vava’u Featured

Fu’u ‘ilonga ‘a e kaiha’a kava ‘i he Vahefonua Vava’u

26 ‘Okatopa, 2017. Kuo hoko foki ‘a e kava Tonga koe mata’i koloa ‘i Tonga ni ‘i he ngaahi ‘aho ni kae tauatautefito ki he Vahefonua ‘Eua mo Vava’u.

Ko e totongi ‘o e kava Tonga kuo a’u ki he pa’anga ‘e 150 ki he kilo efuefu pea ‘oku taku foki koe kuonga ‘eni ‘o e keli koula ki he kakai ‘o e ongo vahenga ni.

‘Oku mahino ‘i he taimi tatau ‘oku lato pe ‘a e fiema’u ‘a e kau tō kava ‘i he maketi fakalotofonua tukukehe ange ‘a e pa’anga ‘oku toe lelei ange kapau ‘e hu atu ki Tu’apule’anga.

‘I he kuonga ni foki ‘oku ‘ikai lahi ‘a e kata pe koe pulopula kava ke tō pea ‘oku a’u ai ‘a e mahu’inga ‘o e kata’i kava pulopula ki he pa’anga ‘e 120 ki he tasipini.

Ko e palopalema ‘oku fehangahangai moe kau tō kava he ngaahi ‘aho ni koe toe tokalahi ange ‘a e kau kaiha’a kava mo e kaiha’a pulopula pea kuo a’u ki he Fakamaau’anga ‘a e fakatonutonu.

‘I he taimi tatau ‘oku lahi ange ‘a e ngaahi kaiha’a ‘oku ‘ikai pe ke ma’u pea koe fakalotomamahi lahi ‘eni ki he kau tō kava ‘o tautautefito ki he Vahefonua Vava’u.

Na’e ‘au tonu ‘a e ongoongo ni ‘o fakatalanoa kiate kinautolu na’e kaiha’asi ‘enau ngaahi ngoue kava ka ‘oku ‘ikai kenau loto ke fakahā atu hinau hingoa pea ‘oku mahino mai ‘oku a’u ki he laumano ‘a hono fakamahu’inga ‘o e ngaahi kaiha’a ‘e ni’ihi.

Kuo a’u ‘eni kiha taimi ‘oku lahi ‘a e kakai ‘oku nau mohe pe he vao ke le’ohi ‘enau ngaahi ngoue’anga kava telia ‘a e ngaahi ngāue pango ko’eni ‘oku fakahoko ‘e he kau kaiha’a.

'Oku 'i ai foki mo e kakai 'oku fakatau kiai 'a e ngaahi kava kaiha'a ko'eni pea 'oku tui 'a e kau tō kava tokolahi 'oku tootnu ke fakahoko ki he ni'ihi ko'eni ha ngāue 'a e lao.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top