Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tali halaia faka’uli pasi na’e mafuli mo e fanau ifi Kolisi Mailefihi Siu’ilikutapu ‘i Gisborne Featured

Talakai 'Aholelei Talakai 'Aholelei

9 ‘Okatopa, 2017. Kuo tali halaia ‘a e faka’uli ‘o e pasi na’e mafuli ‘o mate ai ‘a e toko 3 ‘i he kau folau ‘a e Kolisi Mailefihi mo Siu’ilikutapu ‘i Gisborne ‘i he faka’osinga ‘o e ta’u kuo ‘osi.

Ko e tangata’eiki ta’u 65 ‘eni ‘oku nofo ‘Aokalani pea na’a ne tali halaia ki he fakatupunga ha mate ‘i ha faka’uli ta’etokanga.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e ongoongo ‘a e Stuff New Zealand na’e ha ‘a ‘Aholelei ‘i he Fakamaau’anga faka-vahe ‘a ‘Aokalani pea na’a ne tali halaia ai ki hono tukuaki’i pea ko hono tautea ‘e hilifaki ia ‘i he ‘aho Falaite ‘o e uike ni.

Na’e pekia foki he fakatu’utamaki ko’eni ‘a e ki’i tamasi’i ako mo e faiako ‘e toko ua.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top