Report comment

'Oku 'ikai nai 'e Genial Ngungutau'a Tonga ke ke feto'oaki faka'atamai mo fakangaue hono mo'oni 'a e kehekehe 'o e "psychological tactic" mo e "legal tactic'' ko e ongo me'a kehekehe hange ko e kehekehe 'a e meleni mo e paingani?"

'Oku 'ikai nai ko e "psychological tactic" e 'oku fai 'e 'Akilisi Pohiva mo Katalina Tohi hono ngaue'aki 'a e Letio 87.5 'a e PTOA he'enau malanga mo e kemipeini falealea mo e PTOA ke fakakuihi 'a e 'atamai mo fakakonahi 'a e loto 'o e kakai he funga 'o e lotokovi mo e taufehi'a?

'Oku 'ikai nai ko e "legal tactic" e 'oku fai 'e Nopele Tu'ivakano mo Leiti Robyn Kaho hono fakatonutonu fakalao 'a e fakakuihi mo e fakakonahi 'a 'Akilisi mo Katalina 'oku taku ke ma'u 'a e me'a 'oku mo'oni mo e lelei mo e me'a 'oku loi mo kovi?

'Oku ngalingali na'e kau 'a Genial he kau kona mo e kau kui tokolahi 'a 'Akilisi mo Katalina mo e PTOA he'ene feto'oaki faka'atamai mo fakangaue 'a e ongo me'a matu'aki kehekehe ko 'eni 'e ua ko e "psychological tactic' mo e "legal tactic!"