Report comment

Koe ha e lao a Tonga he taimi ni ke fakahoko hono tautea o faka tatau kiai. Kapau ko hono mali mei Canada, koe fe ae famili hono mali koeha enau faka kaukau. 'Oku totonu ke hanga hee famili hono mali o ai haa nau loea ke file i Canada i he justice department. Ko eku kii fakakaukau pe, koe uhi ko Fletcher ooku ikai ke citizenship i Tongana. Ai a Tongana ke ata hotau nima mei he case. Koe uhi ke oua naa tau fihia i ha lao faka puleanga. Koe fuu mea lahi, pea oua naa tau take ha faahing mea pehe. Ko Fletcher oku ou pehe oua te tau efihia i he faahinga mea pehe he koe muli ia. Ofa atu.