Report comment

Tonu ke puke mai koe o ave kia Mapa ke vakaii ho atamaii naa kuo mau koe he femaleleakii. Osi pe ia pea tiliva ai pe koe ki tolitoli o tauhi ai kae oleva ke foki mai ho atamaii ki mamani.
Feinga leva he vave tahaa ki ho familii kemou fai ha kole fakamolemole he kovi naa ke faii ko hoo loi o hoko ai e mole ki hono kumi koee ta oku ke lele mui holo koe he man.
Fakaosi aki hano ta palalafai koe keke moluu o hangee ha feke ne haha ke hakaa hoo mioii mo hoo loto lahi keke fai e loi pehee o sii fakaofa ai hoo tangata eikii.