Report comment

Oi ! Koe u'u pe bees ko hono hoka ?
Kuo ou manatu'i ae mata oe Poko ko eni .....Koe tama eni na'a ne kakaa'i ae Faè mo ene tama he taimi na'e ngaue car sales ai...i Auckland. NZ.
Sai keke foki ki NZ o fkakeake kiai he oku lelei ange ae kau Dr's ai mo fai ha ngaue oku aonga ke tauhi aki ho'o ki'i Famili.